по-стара Новини

2013-04-27 ~ Започна изграждането на подзвмна оптика до град Перущица

Започна изграждането на подзвмна оптика до град Перущица

Фирма НЕТГАРД получи РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ и започна изграждането на подземна оптична линия до гр.Перущица.

Новата оптична линия е с капацитет, стократно надвишаващ съществувашите до момента комуникации и коренно ще промени качеството на ИНТЕРНЕТА и ТЕЛЕВИЗИЯТА в гр.Перущица.Пусков срок
- Юни 2013г

2012-01-10 ~ Обществено обсъждане

Обществено обсъждане

На основание чл.121, ал.1 от ЗУТ на 29.10.2012г. от 9,00 часа в офиса на НЕТГАРД ООД в град Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза 69В ще се проведе обществено обсъждане на проект "Оптична кабелна линия на "НЕТГАРД" ООД от същес твуваща шахта ШКС 02 (на път III-8602 ) през гр. Перущица до нова ШКС 02, Община Перущица"

2011-06-02 ~ Започна изграждането на подзвмна оптика до Първенец

Започна изграждането на подзвмна оптика до Първенец

Фирма НЕТГАРД получи РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ и започна изграждането на подземна оптична линия до с.Първенец.

Новата оптична линия е с капацитет, стократно надвишаващ съществувашите до момента комуникации и коренно ще промени качеството на ИНТЕРНЕТА и ТЕЛЕВИЗИЯТА в с.Първенец.Пусков срок
- Юни 2011г

2011-04-11 ~ Започна 3-ти етап от разширението на каналната мрежа

Започна 3-ти етап от разширението на каналната мрежа

Фирма НЕТГАРД направи "Първа копка" на 3-ти етап от

разширението на подземната канална мрежа в град Пловдив.

Този етап включва изграждането на подземна канална мрежа

на територията на Район "Южен" - квартал "Кючук Париж"

по бул. Никола Вапцаров.

Новата подземна канална мрежа ще свърже съществуващата

мрежа с новостроящия се технически център на НЕТГАРД.

 

Пусков срок - Май 2011г

2010-09-28 ~ Започна изграждането на оптична линия от Пловдив до Марково

Започна изграждането на оптична линия от Пловдив до Марково

Фирма НЕТГАРД получи РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ и започна изграждането на подземна оптична линия до с.Марково.

Новата оптична линия е с капацитет, стократно надвишаващ съществувашите до момента комуникации и коренно ще промени качеството на ИНТЕРНЕТА и ТЕЛЕВИЗИЯТА в с.Марково.Пусков срок
- Октомври 2010г

2010-04-21 ~ Нова оптична връзка до МОЛ Галерия - Пловдив

Нова оптична връзка до МОЛ Галерия - Пловдив

      Фирма НЕТГАРД изгради канална мрежа до най-големия търговски център в града под тепетата - МОЛ "Галерия - Пловдив".  Новата оптична връзка на Fiber-Ring е със скорост до 10Gbps и предоставя възможност на  всички фирми в МОЛ "Галерия - Пловдив" да се възползват както от несравнимото качество на Fiber-Ring бизнес интернет, така и от професионалните решения за пренос на данни,  Fiber-Ring MAN и Fiber-Ring Dark-Fiber.

 

Във връзка с това фирма НЕТГАРД планира сензационна отстъпка от 50% на всички услуги, предоставяни на територията на МОЛ "Галерия - Пловдив" която ще бъде прилагана до края на 2010 година.


2010-04-15 ~ Нова връзка към Level 3

Нова връзка към Level 3

 

 

Фирма НЕТГАРД изгради за нарастналите нужди

на  бизнеса  и с  цел повишаване качеството и

допълнително   резервиране   на   услугите  си,

директна интернет връзка до доставчик от първо ниво (Tier1)  Level 3 Communications, Inc.

Новата връзка затвърждава лидерската  позиция на  Fiber-Ring на Пловдивския пазар,  като

осигурява на клиентите си връзка  чрез няколко  независими  трасета  към  междунарoдните

страници в ИНТЕРНЕТ, и посредствум технологията FHHO (Fiber To The Office) през собствена

подземна канална мрежа на територията на град Пловдив.

2010-03-01 ~ Започна 2-ри етап от разширението на каналната мрежа

Започна 2-ри етап от разширението на каналната мрежа

Фирма НЕТГАРД направи "Първа копка" на 2-ри етап от

разширението на подземната канална мрежа в град Пловдив.

Този етап включва изграждането на подземна канална мрежа

на територията на Район "Южен" по бул. Никола Вапцаров

ул. Димитър Талев, ул. Силиврия, ул. Борис Шивачев,

ул. Славееви Гори, ул. Светослав Мирджанов и

бул. Александър Стамболийски.

 

 Пусков срок - Април 2010г.

2010-02-15 ~ Започна 1-ви етап от разширението на каналната мрежа

Започна 1-ви етап от разширението на каналната мрежа

Фирма НЕТГАРД направи "Първа копка" на 1-ви етап от

разширението на подземната канална мрежа в град Пловдив.

Този етап включва изграждането на подземна канална мрежа

на територията на Район "Източен" по бул.Княгиня Мария

Луиза, ул.Лев Туостой, ул.Радко Димитриев и ул.Славянска.

 

 

Пусков срок - Април 2010г.

2010-01-26 ~ Нова връзка към BIX.BG

Нова връзка към BIX.BG

      Фирма НЕТГАРД изгради връзка към BIX.BG

(Bulgarian   Internet   eXchange),   най-големия

неутрален Internet eXchange Point  в  България

към него се свързват всички големи доставчици

на INTERNET, VoIP, IPtv и Hosting.

2009-09-01 ~ Започва разширение на съществуващата подземната канална мрежа.

Започва разширение на съществуващата подземната канална мрежа.

Фирма НЕТГАРД ще инвестира още 2 500 000 евро за разширението на подземната канална мрежа за нуждите на Fiber-Ring. Работата по изграждането е разделена условно на 16 етапа и включва цялата територия на град Пловдив. Съществуващата канална мрежа е с дължина над 30 км, а след разширението ще достигне около 160 км. Подземната мрежа позволява на фирма НЕТГАРД да предоставя на клиентите си услуги от най-високо качество, като бърз и непрекъсваем оптичен интернет, свързане на точки през оптичната ни мрежа и наемане на част от комуникационната ни инфраструктура - darkfiber(тъмно влакно).

2009-08-20 ~ Първи клиент на услугата Fiber-Ring Domestic

Първи клиент на услугата Fiber-Ring Domestic

Бе пуснат първия клиент на услугата Fiber-Ring Domestic.

2009-08-19 ~ Стартира Fiber-Ring Domestic !

Стартира Fiber-Ring Domestic !

Фирма НЕТГАРД стартира Fiber-Ring Domestic. Услугата представлява високоскоростен домашен интернет посредством технологията FTTH (Fiber To The Home) и е достъпна само за служители на фирми, клиенти на услугата "БИЗНЕС ИНТЕРНЕТ Fiber-Ring", "Fiber-Ring MAN" или "Fiber-Ring Dark-Fiber".

2009-08-05 ~ Ново оптично оборудване.

Ново оптично оборудване.

Бе закупено ново оптично оборудване за нуждите на Fiber-Ring. Фирма НЕТГАРД отново избра оборудване на технологичен лидер Fujikura - Япония. След закупуването на новото оборудване фирмата разполага с FSM (Fusion Splicer Machine) FSM-50S, FSM-60S, Noyes OFL 250 OTDR и др.

2009-07-28 ~ Първи клиент на услугата Fiber-Ring Dark Fiber.

Първи клиент на услугата Fiber-Ring Dark Fiber.

Бе пуснат първия клиент на услугата Fiber-Ring Dark Fiber. Услугата представлява отдаване на индивидуално оптично влакно без да преминава през активно оборудване. Подходяща е за клиенти със специални изисквания към скоростта и типа на преносния протокол.

2009-07-22 ~ Третия етап от изграждането на Fiber-Ring завърши успешно.

Третия етап от изграждането на Fiber-Ring завърши успешно.

Третия етап от изграждането на Fiber-Ring завърши успешно. Бе положен 10км. оптичен кабел в западната част на  гр. Плодвив, като по този начин бе свързан Бизнес център "Рилон" с Ресторант "Стадиона".

2009-07-17 ~ Първи клиент на услугата Fiber-Ring MAN.

Първи клиент на услугата Fiber-Ring MAN.

Бе пуснат първия клиент на услугата Fiber-Ring MAN. Услугата представлява високоскоростен оптичен пренос на данни по технологията MAN (Metropolian Area Network).

2009-07-15 ~ Първи клиент на услугата БИЗНЕС ИНТЕРНЕТ Fiber-Ring GOLD.

Първи клиент на услугата БИЗНЕС ИНТЕРНЕТ Fiber-Ring GOLD.

Бе пуснат първия клиент на БИЗНЕС ИНТЕРНЕТ Fiber-Ring GOLD. Услугата представлява високоскоростен бизнес интернет посредством технологията FTTO (Fiber To The Office). Предлагат се 3 разновидности на услугата в зависимост от нуждите на клиента: Silver, Gold, Platinum.

2009-07-01 ~ Втория етап от изграждането на Fiber-Ring завърши успешно.

Втория етап от изграждането на Fiber-Ring завърши успешно.

Втория етап от изграждането на Fiber-Ring завърши успешно. Бе положен 8км. оптичен кабел в централната част на гр. Пловдив, като по този начин бе свързан бизнес център "Рилон" с Новотел "Пловдив".

2009-06-15 ~ Първия етап от изграждането на Fiber-Ring завърши успешно.

Първия етап от изграждането на Fiber-Ring завърши успешно.

Първия етап от изграждането на Finer-Ring завърши успешно. Бе положен 12км. оптичен кабел в източната част на гр. Пловдив като по този начин бе свързан Хотел "СПС" с Новотел "Пловдив".

2009-05-03 ~ Положена е ''първа копка'' на Fiber-Ring

Положена е ''първа копка'' на Fiber-Ring

НЕТГАРД направи "първа копка" като започна полагането на защитната тръба и оптичния кабел в подземната канална мрежа. Backbonе на мрежата е 40км. и е във формата на 6 пръстена, покриващи територията на целия гр. Пловдив. Работата по изграждането условно е разделена на 4 етапа.

2009-04-11 ~ Ново мрежово оборудване от CISCO Systems, Inc.

Ново мрежово оборудване от CISCO Systems, Inc.

фирма НЕТГАРД закупи за нуждите на Fiber-Ring мрежово оборудване Cisco Catalyst 3560 и Cisco Catalyst 2970G.

2009-04-06 ~ Името на оптичната мрежа е Fiber-Ring !

Името на оптичната мрежа е Fiber-Ring !

След внимателно направен подбор из между многобройните предложения за официално име на мрежата,то бе избрано да бъде "Fiber-Ring", тъй като най-пълно отговаря на топологията на мрежата.

2009-03-15 ~ Мрежово оборудване от CISCO, Inc.

Мрежово оборудване от CISCO, Inc.

Фирма НЕТГАРД взе решение да изгради мрежата си с комуникационно оборудване от световния лидер в областта - CISCO Systems, Inc.

2009-02-27 ~ НЕТГАРД постави начало по изграждането на оптичната мрежа

НЕТГАРД постави начало по изграждането на оптичната мрежа

Фирма НЕТГАРД започна проектирането на уникален по рода си оптичен пръстен за пренос на данни и доставка на интернет на територията на гр. Пловдив.

Документи

Ценова оферта pdf

Примерен договор word

Приложение 1 към договора word

Типове интерфейси pdf

Контакти

бул. “кн. Мария Луиза” 69В ет. 3

тел.: (+359 32) 510 115

GSM: +359 895 53 33 33

e-mail: sales@fiber-ring.net

© Всички права запазени powered by NETGUARD Ltd.